Logo Springendal

Bel locatie Ootmarsum: 0541 - 291213

Bel locatie Vroomshoop: 0546 - 645045

Certex en RABC

Certex
Springendal is gecertificeerd volgens Certex inclusief RABC hygiëne. Ons certificaat is specifiek geldig voor de doelgroep Gezondheidszorg. Hiermee voldoen wij aan de NEN-ISO 9001:2008 Norm aangevuld met specifieke eisen en richtlijnen voor textielverzorging. Het Certex Kwaliteitshandboek Textielverzorging is de internationaal aanvaarde ISO-norm geoperationaliseerd op een wijze die is toegesneden linnenverhuur- en wasserij bedrijven.
 
Het Certex handboek omvat eisen aan de bedrijfsorganisatie, de procesbeheersing door het bedrijf, de relatie tussen het betrokken bedrijf en zijn cliënten en de wijze waarop het bedrijf al deze aspecten voortdurend controleert en verbetert.
 
RABC
Springendal voldoet aan de RABC eisen voor hygiëne. RABC staat voor “Risk Analysis Biocontamination Control” conform de Europese norm NEN en 14065: 2002. In de RABC zijn de voorwaarden en algemene principes vastgelegd van de controle op biocontaminatie. In onder andere ziekenhuizen en verpleeghuizen is controle noodzakelijk op microbiologische besmettingen. Een goede hygiëne is een belangrijke factor in het geheel om herbesmetting te voorkomen en heeft bij Springendal hoge prioriteit. Denk hierbij aan de scheiding tussen vuile en schone was in de productie en protocollen zoals het frequent wassen van handen. De norm maakt inmiddels onderdeel uit van Certex. Certex en RABC sluiten aan bij de kwaliteitssystemen in de gezondheidszorg als HKZ.
 
Voor meer informatie zie www.certex.info
 
Kwaliteit productieproces
Springendal staat voor kwaliteit. Onderscheidende kwaliteit in onze wasserij en stomerij. Dit resulteert in een uniek productieproces. In de wasserij wordt het wasgoed meerdere keren gesorteerd. Artikelen als lakens, overtrekken, slopen en theedoeken worden gemangeld. Wij wassen en drogen artikelen als handdoeken, washandjes, dekbedden maar bijvoorbeeld ook ondergoed. Onze drogers zijn voorzien van volautomatische besturing en infrarooddetectie. Dit betekent een volledige controle op het droogproces en het behoud van de kwaliteit van het wasgoed.
 
Dienstkleding en pyjama’s worden behandeld in de finisher. Door de stoom en warme lucht wordt de kleding kreukvrij gemaakt. De eindcontrole is een laatste stap in ons productieproces. Het bed- en badgoed, persoonsgebonden goed en bovenkleding staat hierna gereed voor transport.
 
Toelichting Certex en RABC
In het Certex kwaliteitssysteem voor gezondheidszorg zijn prestatievereisten vastgelegd voor zowel de processen als het hygiëneniveau. Zo dient een bedrijf onder meer een norm te formuleren met betrekking tot het acceptabel beschouwde aantal kolonievormende eenheden. Ook voor het bedrijfswater zijn waarden voorgeschreven. De Certex-systematiek en prestatievereisten bieden een goede basis om op een verantwoorde wijze de hygiënische kwaliteit van het product te kunnen garanderen. Indien klanten of textielverzorgers zelf een nog hogere kwaliteit wensen, kan men daar – op basis van de op RABC aangepaste Certex-systematiek – invulling aan geven. Managementsystemen zoals ISO en RABC geven richtlijnen van wat er beheerst dient te worden. Certex gaat hier verder in door de exacte grenswaarden voor te schrijven.
 
Door de aard van de werkzaamheden in de gezondheidszorginstellingen is er bij dit wasgoed een verhoogd risico op microbacteriële besmettingen. Om deze risico’s te vermijden zijn in het Certex systeem specifieke eisen gesteld op gebied van hygiëne. Doordat de norm NEN-EN 14065 (RABC) integraal deel uitmaakt van het Certex systeem wordt eveneens systematisch de bacteriologische kwaliteit gecontroleerd. Deze Europese standaard is opgesteld om een afgesproken niveau van microbiologische kwaliteit te bereiken die in overeenstemming is met het bedoeld gebruik van het textiel. NEN-EN 14065 wordt ook wel aangeduid als RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control).
 
Proceseisen en -richtlijnen:
Door routing in het bedrijf dient contact tussen schoongoed en vuilgoed te worden voorkomen.
Maatregelen moeten garanderen dat wasgoed voldoende schoon en kiemgereduceerd wordt (klantafhankelijk vastgesteld).
De letaliteitfactor van de processen moet bepaald worden in verband met kiemdoding.
Validatie van processen dient op basis van meetbare kentallen te leiden tot het realiseren van reproduceerbare processen.
Gewassen goed moet gegarandeerd vrij zijn van Entero-bacteriaceae en Staphilococus Aureus.
Het maximaal aantal kolonievormende eenheden bacteriën in procesapparatuur is per processtap voorgeschreven.
Zorginstellingen eisen dat het ontstaan van een kringloop van ongewenste kiemen dient te worden voorkomen.
De geselecteerde wasprocessen moeten de afbraak en verwijdering van cytostatica garanderen.

Nieuws